Het net moet groener, beter, sneller, slimmer. Wat betekent deze energietransitie voor het verbinden van ondergrondse middenspanningskabels? Welke verbindingstechniek presteert het beste in het energienet van de decentrale opwekking ? De keuze voor de juiste middenspanning kabelmof was nog nooit zo belangrijk.

De technieken voor het verbinden van kabels lopen nogal uiteen. Je kunt kiezen voor een warmkrimptechniek waarbij je met een gasbrander de mof om de verbinder krimpt, een koudkrimptechniek waarbij de behuizing krimpt door het verwijderen van een spiraal of een vloeibare verbindingstechniek waarbij de verbinding in een behuizing door middel van vloeibare siliconen wordt geïsoleerd.

Wat betekent verduurzaming voor het ondergrondse kabelnet?

De netbeheerders zijn verantwoordelijk voor de juiste productkeuzes voor het elektriciteitsnet. De politieke doelstellingen liegen er niet om. We moeten haast maken met de verduurzaming van het net; fossiele grondstoffen moeten plaats maken voor alternatieve energieopwekking zoals zon en wind. Maar wat betekent deze verduurzaming voor het huidig elektriciteitsnet?

Simpel gezegd: het wordt druk in de kabel. De duurzaam gewonnen energie wordt namelijk via het bestaande net gedistribueerd. Deze energie is decentraal opgewekt, bijvoorbeeld in een zonnepark of windmolenpark. Het invoeden van deze energie aan het kabelnet heeft tot gevolg dat de elektrische stromen in tegengestelde richtingen bewegen. Er ontstaat ’tweerichtingsverkeer’ in de kabels. Daarnaast wordt bij het invoeden van deze energiestroom gebruik gemaakt van transmissieregelaars. Dergelijke regelaars bestaan uit hoogfrequente schakelelementen waardoor hoogfrequente harmonische haar intrede doet in het netwerk.

Harmonische zijn integrale veelvouden van de normale frequentie (50 Hz) Ze kunnen leiden tot een verscheidenheid aan bijwerkingen, zoals thermische, mechanische, chemische en elektrische, deze zijn allemaal met elkaar verbonden. Meer informatie over de impact van harmonische is te lezen in onze technische paper “The future challenges for cable accessories in medium voltage networks”.

Wat betekenen thermische belasting en harmonische voor de middenspanning kabelmoffen?

Netwerken vervuild met harmonische geven een verhoogd risico op deelontladingen, ook wel PD’s genoemd. Deze deelontladingen kunnen de XLPE isolatie ernstig aantasten. Een deelontlading is een bliksem, “onweer”, in een deel van de isolatie. Waar de bliksem inslaat, wordt materiaal verbrand. Er ontstaat een inhomogeniteit. Deelontladingen kunnen kabels en kabelmoffen beschadigen en tot uitval leiden.

De traditionele krimpmoffen zijn gemaakt van kunststof. Op de grensvlakken en inhomogene gebieden kunnen deelontladingen optreden, zoals ‘electrical trees’. Na een doorslag als gevolg van een deelontlading is het materiaal onherstelbaar beschadigd, wat tot een storing kan leiden.

Vloeibare siliconen moffen zijn na een deelontlading zelf-herstellend ten gunste van een lange levensduur. Daarnaast komen deelontladingen veel minder voor omdat de vloeibare siliconenmassa alle holtes vult waardoor de kans op luchtinsluiting minimaal is.

Vloeibare siliconen technologie

Middenspanning kabelmoffen gebaseerd op de vloeibare siliconen technologie kennen nog meer duurzame voordelen.

  • Vloeibare siliconen zijn hydrofoob en vormen een perfecte afdichting tegen binnendringend vocht. Bij contact met water of zelfs vochtige lucht vormt zich een isolerend rubber.
  • De diëlektrische eigenschappen van vloeibare siliconen zijn gelijk of zelfs beter dan die van XLPE kabel.
  • Montage is eenvoudig, snel en vlamvrij.

Wilt u weten hoe uw kabelnet het best te beschermen is, neem dan contact op met één van onze specialisten. Of bekijk onze LoviSil® vloeibare siliconen kabelmoffen voor middenspanningskabels op de website.