Duitsland is na Nederland een belangrijk afzetgebied voor Lovink Enertech. Het zijn buurlanden maar toch zijn er ook veel verschillen zoals de bodemgesteldheid en de verscheidenheid aan marktpartijen. Eén ding hebben de landen zeker gemeen en dat is het universele succes van de LoviSil® technologie.

De laatste jaren ziet Lovink een toename van nieuwe toepassingen in Duitsland en ook het aantal nieuwe klanten is flink gegroeid.

Markteigenschappen

De energievoorziening in Duitsland wordt beheerd door zgn. Stadtwerken die vaak op gemeentelijk niveau opereren. Dit betekent dat de markt uit meer dan 400 netbedrijven bestaat. Dat is een groot verschil met bijvoorbeeld Nederland of Engeland waar hooguit 10 netbedrijven actief zijn.

Daar waar Nederland te kampen heeft met een hoog waterpeil en vochtige bodemgesteldheid, gaat dit voor Duitsland niet op. Desalniettemin biedt LoviSil® ook voor de Duitse markt een scala aan voordelen.

Verschuiving in klantenmix

Voor een aantal jaren terug deed Lovink voornamelijk zaken met energiebedrijven. De laatste jaren is ook veel geïnvesteerd in de industriemarkt en zijn grote aannemers toegevoegd aan het klantenbestand.  Het succes van LoviSil® bij deze klantgroep is niet verwonderlijk, in de industrie worden hoge eisen gesteld aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van componenten.

Accountmanager Stefan Pap investeert nog altijd veel tijd in het vinden van nieuwe klanten maar merkt sinds een aantal jaren dat klanten Lovink ook steeds beter weten te vinden. ”Er wordt veel met elkaar gesproken in deze branche en onze vloeibare siliconen technologie staat hoog aangeschreven. Tevreden klanten zijn onze beste ambassadeurs”, aldus Stefan.

Energietransitie

Lovink kent al jaren een sterke groei in de duurzame sector in Duitsland en levert steeds vaker invoedingsmoffen voor grote wind – en zonneparken. De energietransitie is een uitdaging voor de huidige netten en dus ook voor de verbindingstechnieken. Stefan vervolgt: “Gebieden waar men vroeger nauwelijks storingen kende daar kampt ment nu met problemen. Vloeibare siliconen zijn de beste oplossing voor de fenomenen die momenteel optreden in het net”.

Daarnaast is de technologie ook geliefd van vanwege de ‘self healing’ eigenschappen en de universele inzetbaarheid. Door het module-systeem hoeven klanten geen separate moffen voor iedere kabelcombinatie op voorraad te houden. Vanuit één basisconcept kunnen alle kabels met elkaar verbonden worden.

Trainen, trainen, trainen

Monteurs zijn ook zeer te spreken over het montagegemak van de LoviSil® kabelmoffen en worden altijd zeer goed getraind. In Duitsland hecht men een groot belang aan goede training. Stefan Pap licht toe “De meeste storingen worden helaas nog altijd veroorzaakt door montagefouten. Wij bieden iedere nieuwe klant ook training aan. Mijn motto is: ik wil dat de klant terugkomt, niet het product”.

Duitsland wordt nog altijd gezien als voorloper in de energietransitie in Europa en er staan nog veel investeringen gepland. Lovink kijkt er naar uit om samen met haar Duitse relaties bij te dragen aan een betrouwbaar en toekomstbestendig energienet.