In gesprek met Ton Schaaper – Project begeleider bij Equans

“Klant maakt altijd de keuze: zekerheid of centen”

Ton Schaaper is zijn hele werkzame leven actief in de technische dienstverlening. Bij zijn huidige werkgever Equans West ziet hij de projecten steeds duurzamer worden. Deze projecten gaan vaak gepaard met enorme investeringen en stakeholders willen dan zo min mogelijk  risico’s. Opdrachtgevers doen dan vaak een beroep op de technische expertise van Equans.

Duurzame projecten zoals de aanleg van een zonne- of windpark zijn vaak langdurige trajecten. Vorig jaar is de uitbreiding van een groot windturbinepark gestart: SGF (Smart Grid Flevoland), waarop Windplan Groen als mede opwekker is aangesloten.  Dit plan maakt onderdeel uit van het Regioplan Windenergie van de provincie Flevoland dat bestaat uit vier deelgebieden. Het gaat om de vervanging van 17 windturbines, en de aansluiting van diverse zonneparken op het distributienet van SGF. Deze oude turbines uit 2006 worden vervangen door een nieuw type die bijna driemaal zoveel vermogen genereren.

LoviSil® technologie – robuuste oplossing

Ton Schaaper heeft in eerdere projecten met LoviSil® kabelmoffen gewerkt en had hier goede ervaringen mee: “In dit project  waren we vrij in de keuze voor kabelgarnituren en dan wint de LoviSil® mof toch op kwaliteit en robuustheid. Én de montage, in dit soort projecten ook heel belangrijk, er worden geen fouten mee gemaakt”. Veel opdrachtgevers zijn technisch redelijk op de hoogte en in sommige gevallen maken ze dan eigen keuzes. “Wanneer klanten ons advies vragen dan probeer ik een beeld te krijgen: gaat het om minimaliseren van risico’s en zekerheid of zijn ze meer budget-gebonden en kiest men voor een goedkopere oplossing. In principe ligt de eindbeslissing altijd bij de opdrachtgever” aldus Ton.

Crossbonding  

De eerste LoviSil® verbindingsmoffen en crossbondingsmoffen voor het project SGF zijn in 2022 gemonteerd. De LoviSil® crossbonding mof wordt vaker ingezet voor duurzame parken. Het betreft hier vaak lange kabellengtes en met het inzetten van de crossbonding mof worden de vereffeningsstromen in de aardschermen gereduceerd. Kabelverliezen worden teruggedrongen en de elektriciteitsdistributie verloopt optimaal.

Samenwerking

Ton heeft diverse fusies en naamsveranderingen van zijn werkgever meegemaakt. Dat was natuurlijk iedere keer omschakelen maar het was altijd weer een stap voorwaarts. En niet onbelangrijk, de fijne  cultuur bleef het hetzelfde. Hij ervaart ook een prettige cultuur bij Lovink: “je merkt dat de mensen echt gaan voor samenwerking, ze zijn altijd bereikbaar en de vragen worden snel en goed opgepakt.”