LoviSil® aftakmoffen interessante oplossing bij onderhoud windpark

Een groot windpark in Paderborn (D)  is uitgerust met LoviSil® 30 kV aftakmoffen voor de eerste fase van een grote onderhoudsoperatie, uitgevoerd door een Duitse producent van windmolens. Door het tijdelijk inzetten van aftakmoffen kan het project efficiënt en voordelig uitgevoerd worden.

Economische tussenoplossing
Vanzelfsprekend is het gewenst dat het onderhoud van windparken niet ten koste gaat van de energievoorziening. De economische belangen zijn groot en het park moet zoveel mogelijk in bedrijf blijven. Om deze reden zocht en vond men een oplossing  bij Lovink Enertech.

Vaak worden windmolens in een park door een ‘ringnet’ met elkaar verbonden. Met behulp van een LoviSil® aftakmof kan een afzonderlijke windmolen uitgelust worden waarna er onderhoud gepleegd kan worden zonder dat het net daarvoor onderbroken wordt. Zodoende kunnen de windmolens één voor één uitgelust en onderhouden worden. Wanneer alle windmolens klaar zijn dan kan de ring weer in gebruik worden genomen.

Het betrof een verbinding van een hoofdkabel met een kwadratuur van 630 mm2 op een aftakkabel van 400 mm2  en van 95 mm2. De LoviSil® aftakmoffen zijn hiervoor uitgerust met een speciale aftakverbinder waarmee de aftak-verbinding probleemloos kon worden gerealiseerd.

Begeleiding op locatie
Het project werd uitgevoerd door een gecertificeerd installatiebedrijf, gespecialiseerd in kabelmontage tot 110 kV. Stefan Pap Accountmanager Duitsland was bij de montage aanwezig en licht toe: “Al snel zag men de montage-voordelen van de LoviSil® techniek. Ondanks de slechte weersomstandigheden is de montage zeer kundig uitgevoerd.”

De opdrachtgever was zeer te spreken over de geboden oplossing en ziet meer mogelijkheden met de kabelmoffen van Lovink Enertech. De vloeibare siliconen techniek LoviSil® biedt belangrijke voordelen voor de bedrijfszekerheid in netwerken voor duurzame energie.

 

Interesting facts

  • Vloeibare siliconen techniek LoviSil® biedt veel voordelen voor de bedrijfszekerheid in duurzame netwerken