Het Nederlandse energiebedrijf Westland Infra heeft gekozen voor een langjarige toepassing van de LoviSil® techniek voor alle overgangsmoffen. Een duurzame keuze voor deze kabelmof die niet alleen universeel inzetbaar voor alle spanningsniveaus maar ook een gunstige TCO toegekend wordt.

Geen alledaags netwerk

De regio Westland is een welvarende en innovatieve streek en staat bekend om de vele glastuinbouwbedrijven.  Het energiebedrijf Westland Infra beheert de hoogwaardige energienetten die bestaat uit 2.700 km ondergrondse kabel en kent veel grootverbruikers.

Door de aanwezigheid van veel kassen, die zijn aangesloten op warmtekrachtcentrales heeft het net te maken met sterke belasting-wisselingen.
Het net en de componenten zoals de kabelmof moeten dus niet alleen een perfecte elektrische verbinding garanderen maar ook zeer robuust en betrouwbaar zijn.

Samen maken we de beste verbinding

De verduurzaming van het net en een aantal projecten in het vooruitzicht vroegen om een goede implementatie. Hiervoor is nauw samengewerkt met de verschillende afdelingen binnen Westland. Samen met Asset Management, werkvoorbereiders en inkoop zijn de benodigde kabelspecificaties opgesteld en de bijbehorende kabelmoffen geselecteerd.

De trainingen hebben in december en januari plaatsgevonden. Na uitgebreide theoretische en praktische scholing hebben de monteurs de eerste mof onder begeleiding van Lovink in het net gemonteerd. Ron Tiedink, Account Manager Lovink Enertech licht toe: “De monteurs werkzaam voor Westland waren al zeer bedreven in het voorbereiden van de kabel waardoor de training efficiënt is doorlopen en er ruimte was om direct in de praktijk een mof te installeren.”