We zien ze steeds meer, de grote wind- en zonneparken in het Europese landschap. Hiermee wordt een grote bijdrage geleverd in de energietransitie van fossiele naar duurzame energievoorziening. Net zoals in bestaande netwerken worden kabelmoffen ingezet om de opgewekte stroom via de kabels te distribueren. En ook hier geldt: het kabelnet is zo sterk als de zwakste schakel.

Bij veel investeringen worden functionele eigenschappen afgewogen in combinatie met de aanschafprijs. Bij kabelmoffen gaat het vaak om een lange termijn investering én een belangrijke asset: stroom! Dan is het belangrijk om veel verder te kijken dan alleen het product en de prijs. In hoeverre is het product bestand tegen technische uitdagingen, welke aspecten komen kijken bij de montage, wat is de beschikbaarheid van materialen etc.

Duurzame uitdagingen

Een kabelnet voor een wind- of zonnepark heeft veel overeenkomsten met een regulier netwerk maar ook een aantal belangrijke verschillen. Zo heeft men bij duurzame opwekking vaak te maken met bi-directionele zwaardere belastingen en hoogfrequente harmonische in het net. Harmonische zijn integrale veelvouden van de normale frequentie (50 Hz). Harmonische kunnen leiden tot een verscheidenheid aan bijwerkingen, zoals thermische, mechanische, chemische en elektrische, deze zijn allemaal met elkaar verbonden. Meer informatie over de impact van harmonische is te lezen in onze technische paper “The future challenges for cable accessories in medium voltage networks”.

Kwaliteit is nr. 1

De bouw van een duurzaam energiepark is een enorm project met veel samenwerkende partijen. De selectiecriteria van componenten zijn gericht op een lange levensduur en storingsvrij functioneren. De kwaliteit van de aansluiting van een zonnepaneel of windturbine mag nooit ter discussie staan. Alleen dan kan men de doelstellingen van de investeerders waarmaken.

Kabelmoffen met een robuuste behuizing en een vloeibare elektrische isolatie zijn uitermate geschikt voor toepassingen in duurzame netwerken. Vloeibare isolatie biedt de beste bescherming in netwerken met sterk wisselende belastingen en harmonische waarbij met name de thermische belasting een grote rol speelt.

Voordelen vloeibare isolatie

Een isolatie gebaseerd op vloeibare siliconen is bestand tegen wisselende belasting en hoge temperaturen van de kabels. Vloeibare siliconen hebben het inherente vermogen om deelontladingen zoals bijvoorbeeld corona, te onderdrukken. De lage dissipatiefactor maakt vloeibare siliconen tot een perfect isolatiemiddel voor netwerken die sterk vervuild zijn met harmonische. Kabelmoffen op basis van krimptechnologie zijn veel minder bestand tegen hoge temperaturen en deelontladingen en kunnen sneller tot uitval leiden.

Montage

Ondergrondse kabels verbinden is een vak! Een kabelmof kan nog zo slim ontworpen zijn, de kwaliteit wordt voor een groot deel bepaald door het vakmanschap van de monteur. De schaarste op de arbeidsmarkt en het teruglopend vakmanschap leiden tot extra druk op de aannemers die voor deze projecten worden ingezet.

Kabelmoffen die zich onderscheiden in montagevriendelijkheid winnen het vaak van arbeidsintensieve en monteursafhankelijke verbindingstechnieken. Montages met kritische gereedschappen zoals het gebruik van een gasbrander zijn steeds minder populair en worden niet overal meer toegelaten.

LoviSil® technologie biedt betrouwbare oplossingen

De kabelmoffen van Lovink Enertech worden al meer dan 100 jaar toegepast in het ondergrondse kabelnet. In sectoren waar men kiest voor de hoogste kwaliteit, denk aan het Nederlandse elektriciteitsnet of de (petro)chemische industrie, heeft de vloeibare siliconen techniek een goede naam en veel positieve referenties opgebouwd.

Met de toegenomen bouw van duurzame parken kiezen ook steeds meer projectontwikkelaars en aannemers voor de betrouwbare LoviSil® technologie. De keuze voor een verkeerde kabelmof kan tot uitval en grote financiële schade leiden.

Meer weten over deze technologie of leren van de ervaringen die klanten regelmatig met ons delen? Nodig dan één van onze specialisten uit, wij komen graag langs voor een kennismaking!