Tijdens de ontwikkeling van de LoviSil® M-serie kabelmoffen is nauw samengewerkt met klanten uit onder andere Nederland en Engeland. Hierbij waren zowel assetmanagers, trainers als ook monteurs betrokken. Dit leverde waardevolle input op die Lovink Enertech succesvol heeft toegepast in de nieuwe M-serie.

Van begin tot het eind

De ontwikkeling is gestart door samen met klanten te kijken naar de verbetermogelijkheden van de LoviSil® moffen. Hiervoor hebben we een zogenaamde nulmeting van de huidige montage georganiseerd en interviews gehouden. Hieruit zijn alle verbeterpunten gefilterd die de richting bepaalden voor de ontwikkeling. Het verbeterproject heeft zich gericht op montagegemak en montage-logica met als doelstelling: het vereenvoudigen van de montage en reduceren van de kans op montagefouten. Gedurende het project hebben tussentijdse evaluaties plaatsgevonden, wederom met het management en gebruikers uit de praktijk, en aan het einde is het resultaat gezamenlijk beproefd in de eindvalidatie.

Ervaringen in de praktijk

Voor de eindvalidatie zijn 3 montages georganiseerd waarbij de monteurs de LoviSil® M mof  installeerden zónder enige voorafgaande instructie. Daarbij werd de montage geobserveerd door de assetmanagers van de netbedrijven en de mensen van Lovink Enertech.

De reacties van de monteurs waren zeer positief. In de nieuwe handleiding zijn de maten duidelijk aangegeven. De lichtere en transparante binnenmof met scharnier- en klikverbinding werkt makkelijker en geeft controle over de geïnstalleerde delen in de binnenmof. De kokerset is eenduidig en gemakkelijk te plaatsen nadat de verbinder is aangebracht. Er hoeft er geen lijm in de vorm van Lofit meer toegepast te worden voor de binnenschalen. Verder is de aarding van de kabels versimpeld door het aanbrengen van de aardstrip. Tot slot zijn de vernieuwde harszakken makkelijker te hanteren, is de LoviSil jerrycan vervangen door een zak, waardoor ook de jerrycanhouder niet meer nodig is. Kortom, tevreden reacties die leidden tot uitspraken als:
“Alles is zichtbaar en de min/max aanduiding is super”
“Geen wachttijd meer en je kunt gelijk doorwerken”
“Handig dat wat je nodig bent bovenop ligt, je hoeft niet te zoeken”

De monteurs beoordeelden het montagegemak van de nieuwe M-serie kabelmoffen unaniem met een dikke 8! De assetmanagers waren ook zeer tevreden. Kort samengevat: “Zeker een verbetering, minder werk, betere onderdelen, goede werking en eenvoudigere montage” en het resultaat werd beoordeeld met een 8,5.

Toolkit meetings voor Lovisil® monteurs

Gezien de logische opbouw, de aard van de verbeteringen en de nieuwe, duidelijke montagehandleiding werd een hercertificering van de monteurs door de assetmanagers én monteurs niet noodzakelijk geacht. Er kan worden volstaan met een (demo)presentatie of toolkit meeting en e-learning die monteurs meeneemt in de veranderingen van montage. Voor dit laatste heeft Lovink Enertech een e-learning module opgezet die via de website te raadplegen is, zie het artikel daarover elders in deze nieuwsbrief.