In september is de samenwerking met het Nederlandse netbedrijf Enduris, voorheen bekend onder de naam Delta, weer verlengd. Sinds 2005 levert Lovink Enertech de LoviSil® overgangsmoffen voor het verzorgingsgebied Zeeland. Deze provincie is één van de regio’s met het hoogste waterpeil in Nederland. Toepassing van de LoviSil® mof, die getest is op 2 bar waterdruk, is dan een verstandige keuze.

Veelzijdige toepassing

Op de eerste plaats is Enduris met name te spreken over de veelzijdige toepassing van de LoviSil® moffen. Daarnaast hebben de lage storingscijfers in combinatie met het optimale montagegemak bijgedragen aan de beslissing om het contract tussen Enduris en Lovink Enertech te verlengen.

Belangrijke rol monteurs

Enduris besteedt veel aandacht aan de training van monteurs. Periodiek worden her- en bijscholingen georganiseerd waar Lovink Enertech graag haar medewerking aan verleent. Lovink Enertech heeft Enduris indertijd betrokken bij het proces van herontwerp van de LoviSil® kabelmoffen. Hierbij waren zowel Asset Managers, trainers als monteurs betrokken en leverde waardevolle input op die succesvol is toegepast. Het heeft geleid tot moffen met een nog beter  montagegemak en verdere kans-reductie op montagefouten. De nieuwe LoviSil® kabelmoffen zijn inmiddels positief ontvangen door alle Enduris monteurs.

LoviSil® lusmof oplossing

Het netbedrijf heeft als één van de eersten in Nederland de LoviSil® lusmof ingezet bij de uitlussing van een kabeltracé: “Lovink voorziet met deze mof een slimme, technische oplossing binnen de bestaande LoviSil® techniek. Niet alleen wordt met deze mof bespaard op extra kabel, maar ook op extra graaf- en straatwerk”, zo luidde het eindoordeel van Asset Management in 2015.