De klimaatdoelstellingen vragen om een versnelling van de energietransitie. Het aantal zonnepanelen en windmolens neemt sterk toe en iedere dag verbruiken we meer stroom. Samen met de toename van het terugleveren van stroom zorgt dit voor capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet.

Het net moet verzwaard en uitgebreid worden en dit vraagt enorm veel tijd en mankracht. En dat in een tijd waar een groot tekort is aan technisch gekwalificeerd personeel én beschikbare materialen.

Werk aan de winkel

In Nederland is de afgelopen tien jaar 60.000 km aan kabels gelegd, dat is anderhalve keer de aarde rond. En de komende 15 tot 25 jaar komt daar nog eens 100.000 km bij volgens Netbeheer Nederland. Deze kabels moeten allemaal verbonden worden met kabelmoffen.

Onze LoviSil® kabelmoffen onderscheiden zich niet alleen op technisch vlak maar zeker ook op montagevriendelijkheid. De montage wordt gekenmerkt door een eenvoudige opbouw zonder overbodige monteursafhankelijke handelingen zoals het gebruik van een gasbrander.

Nieuwe instromers bij energiebedrijven zijn snel vertrouwd met de LoviSil® technologie.

Leveringsbetrouwbaarheid

Onze flexibiliteit stelt ons in staat om duurzame energieoplossingen te bieden die aansluiten bij de steeds veranderende eisen van de  markt. Wij hebben de expertise en het vermogen om te leveren wat onze klanten nodig hebben. Niet voor niets scoren wij hoog op klanttevredenheid en bedienen wij onze klanten met een leveringsbetrouwbaarheid van meer dan 99%.

Lovink werkt continu aan langdurige relaties met haar leveranciers. Goede afspraken en samenwerkingen zorgen dat wij snel kunnen reageren op de toegenomen vraag naar materialen door de energietransitie.

Kortom, wij kunnen leveren!