Tijdens het AMEU congres in Kaapstad “Electricity landscape of the future” was Lovink Enertech aanwezig samen met haar Zuid-Afrikaanse distributeur KBK. De AMEU is een associatie van regionale netbedrijven, verantwoordelijk voor de elektriciteitsvoorziening in Zuid-Afrika. Tijdens het 3-daagse congres was voldoende ruimte voor de bezoekers om de aangrenzende beurs te bezoeken.

Op de stand werden nieuwe contacten opgedaan en werden bekende partijen als Capetown Electricity en Eskom bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. Algemeen Directeur Jan Leijen was aanwezig en sprak met vele geïnteresseerden. “De officiële opening van het congres en de dagopeningen gaven een mooi beeld van de ‘couleur locale’: zo schreed een stoet van bestuurders van de AMEU, voorafgegaan door een strijkorkest plechtig door de hallen naar de congresruimte.  Verder werden alle bezoekers elke dag welkom geheten door een bont gezelschap van dansers en muzikanten met traditionele muziek en dansen.”

Duurzame uitbreiding en versterking

Belangrijkste agendapunten in AMEU agenda waren de wensen van netbedrijven om hun elektriciteitsnetten te versterken en uit te breiden. Zorgpunt is daarbij dat netbedrijven op relatief grote schaal geconfronteerd worden met criminaliteit in vorm van diefstal van onderdelen uit de netten, vooral koper.

Ook in Zuid-Afrika nemen de duurzame energieprojecten zoals zonne-energie en windenergie een vlucht. Daarbij treden in de netten hogere belastingen op dan in het verleden. De specifieke voordelen en werking van LoviSil® spreekt daarbij veel congresbezoekers aan. Daarnaast kwamen veel technici op onze stand om te ervaren  hoe makkelijk de inpassing van windmolens door een invoedingsmof kan worden gerealiseerd.