Lovink Enertech staat voor intelligente, betrouwbare en economische oplossingen die wij van begin tot eind ontwerpen, engineeren en testen. Wij beschikken over uitgebreide en moderne faciliteiten, zoals een elektrisch- en materiaallaboratorium en een buitentestveld voor het testen van kabelgarnituren.

Er wordt getest volgens CENELEC HD 629, IEC 61442 (garnituren) en IEC 60455-3-8 (harsen). In de eerste norm staat de inhoud van de eisen en testmethoden beschreven; in de tweede staan de waarden waaraan moet worden voldaan. Daarnaast verzwaart Lovink Enertech de proeven door te testen met een waterdruk van 20 meter (2 bar) waterkolom, terwijl in de norm een druk van 1 meter (0,1 bar) is vastgelegd. Dit heeft vooral te maken met de specifieke, zware Nederlandse bodemgesteldheid.

Testen voor derden
In onze laboratoria en testvelden kunnen wij een groot aantal proeven en testen uitvoeren. Niet alleen voor eigen toepassingen maar ook voor derden. Onze testengineers zijn hoog opgeleid en beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om uw testen succesvol uit te voeren.

Storingsonderzoek
Technisch gezien kennen onze producten een extreem laag storingspercentage maar door allerhande oorzaken zoals graafwerkzaamheden, kabelstoringen of montagefouten kunnen storingen ontstaan.

Het onderzoeken van deze storingen vraagt vaak veel tijd en deskundigheid. Lovink kan u hierbij behulpzaam zijn. Op locatie verzorgen wij de analyse en eventuele aanvullende onderzoeken kunnen in onze lab faciliteiten gedaan worden.

Test-apparatuur

  • PD kabine met een ruis minder dan 1 pC
  • Hoogspanningskooi voor korte duurtesten
  • Hoogspanningskooi buiten voor lange duurtesten
  • Hoogspanningskooi binnen met mogelijkheid tot 3 testen tegelijk
  • Stroomtrafo’s tot 2500 A
  • Spanningstrafo’s: 50kV/1A , 130kV/1.2A, 100kV/0.02A, 3x 45kV/0.5A
  • Druktanks voor testen op 2Bar waterdruk
  • Open watertank voor druktesten op 0.1 bar waterdruk
  • Doorslagtester voor vloeibare isolatie

Testen die door Lovink uitgevoerd kunnen worden

Electrisch:
• PD kabine met een ruis minder dan 1 pC
• Hoogspanningskooi voor korte duurtesten
• Hoogspanningskooi binnen voor lange duurtesten
• Hoogspanningskooi buiten met mogelijkheid tot 3 testen tegelijk
• Stroomtrafo’s tot 2500 A
• Spanningstrafo’s: 50kV/1A , 130kV/1.2A, 100kV/0.02A, 3x 45kV/0.5A
• Druktanks voor testen op 2Bar waterdruk
• Open watertank voor druktesten op 0.1 bar waterdruk
• Doorslagtester voor vloeibare isolatie Electrisch
• Gelijkspanning tot 420kV
• Wisselspanning tot 300kV
• Deelontladingen tot 100kV
• Impulsspanning tot 420kV
• Cyclische warmtetest in open lucht
• Cyclische warmtetest in water (2Bar)
• Deelontladingen op verhoogde en omgevingstemperatuur
• Impulsspanningstest in omgevingstemperatuur.

Isolatie samenstellingen:
• Viscositeit testen
• Pot life & gel time testen
• Exotherme piek temperatuur testen
• Dichtheid testen
• Slagsterkte testen
• Hardheid testen
• Treksterkte & rek testen