Onze bedrijfsvoering

Onze ambitie

‘’Het is onze ambitie als MKB bedrijf maximaal bij te dragen aan MVO en duurzaam ondernemen.’’

Wij merken dat klanten steeds vaker naar duurzame(re) producten vragen. Om in deze behoefte te voorzien is het onze ambitie om een ‘Verantwoord Product’ te creëren. Om deze ambitie om te zetten tot concrete doelstellingen hebben wij in samenspraak met stakeholders vier MVO pijlers benoemd waar we de komende jaren op in willen zetten. Wij willen ons gaan focussen op de pijlers: duurzame inkoop, ketenverantwoordelijkheid, milieugerichte productontwikkeling en communicatie.

Zo zijn wij gestart met een traject om producten en materialen duurzaam in te kopen, het beoordelen en selecteren van leveranciers op MVO-criteria en het efficiënter maken van transportroutes. Daarnaast gaan we op termijn het gebruik van gevaarlijke stoffen elimineren en producten op een innovatieve en maatschappelijk verantwoorde manier ontwikkelen. Wij willen dat MVO deel uitmaakt van onze bedrijfscultuur.

Wij streven er naar om duurzame keuzes te maken in onze bedrijfsvoering. We richten ons daarbij op de volgende thema’s: Duurzame inkoop, ketenverantwoordelijkheid, milieugerichte productontwikkeling en communicatie.

Onze MVO pijlers

’Wij voelen ons verantwoordelijk voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Door in de komende jaren te focussen op een aantal MVO-pijlers willen wij een bijdrage leveren aan een houdbare wereld.’’

Duurzame inkoop
Wij streven er naar om producten en materialen duurzaam in te kopen. Wij willen dat tijdens het inkoopproces niet alleen op prijs, kwaliteit en levertijd van een product gelet wordt, maar ook op sociale en milieuaspecten. Wij streven er naar om duurzaamheidscriteria mee te nemen in inkoop- en ontwikkelbeslissingen.

Ketenverantwoordelijkheid
Wij willen actief met leveranciers in gesprek gaan over duurzaamheidsthema’s. Met een leverancierscode willen wij aan leveranciers uitleggen waarom wij duurzaamheid belangrijk vinden, en wat op dit gebied van onze leveranciers wordt verwacht. Daarnaast willen wij onze grootste en nieuwe leveranciers onder andere gaan selecteren op MVO-criteria.

Milieugerichte productontwikkeling
Wij willen constant blijven innoveren met een kijk op MVO. Dit doen we door al tijdens het ontwerp rekening te houden met de keuze van grondstoffen, kwaliteit, duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid.

Wij willen de effecten van transport op milieu en de ecosystemen reduceren door onze producten dicht bij huis in te kopen.

Wij streven er naar om het gebruik van gevaarlijke stoffen in producten, productieprocessen en/of diensten te elimineren/verminderen waar dat mogelijk is om de schade aan het milieu te voorkomen.

Communicatie
Wij streven naar effectieve en tijdige communicatie over MVO naar belanghebbenden, intern en extern.