LoviSil® kabelmoffen maken havengebied storingsvrij

Associated British Ports exploiteert 21 havens en pieren langs de kustlijn van Groot-Brittannië. Vijf daarvan vormen de South Wales business group. Hier blijkt de siliconentechnologie van Lovink Enertech een uiterst betrouwbare oplossing te bieden om aansluitingen te maken op GPLK-netten in gebieden met een zeer natte bodem.

De vijf ABP-installaties in Zuid-Wales hebben samen het grootste particuliere middenspanningsnet in het zuiden van Groot-Brittannië. In Newport stammen sommige delen van het net al uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Ze zijn gebaseerd op de GPLK-kabel die toen gelegd is. Het net heeft 24 onderstations.

Wat meer investeren

In een ouder wordend elektriciteitsnet vertonen de moffen die aan oudere kabels zijn bevestigd, vaker storingen. Zoals bij veel netbeheerders bekend, vormen aansluitingen aan oude kabels een speciale uitdaging. ABP heeft het afgelopen decennium werk gemaakt van de storingsmoffen en schrijft voortaan moffen van Lovink Enertech voor. Volgens Craig Hooper, Senior Technical Assistant – Electrical bij Newport docks, faalde er vóór de overstap in de vijf havens gemiddeld één kabelmof per jaar. De reparatiekosten varieerden van £ 7.500 tot £ 24.000 per storing. Het is dan ook geen verrassing dat ABP graag wat meer investeert in de moffen voor een betere betrouwbaarheid. De extra investeringen hebben in de loop van de tijd geleid tot aanzienlijke besparingen. Een andere belangrijke reden om te kiezen voor de beste oplossing voor de kabelmoffen, is het feit dat een storing overlast betekent voor de huurders die afhankelijk zijn van het net.

Ontworpen voor hoge waterstanden

Wat was er in eerste instantie voor ABP zo aantrekkelijk aan de Lovink 11 kV-moffen? Craig herinnert zich dat hij naar het bureau van John Bamford werd geroepen om een nieuwe mof te bekijken. “Onze eerste indruk was dat het een goed ontworpen product was; het zag er veel robuuster uit dan de moffen die we tot dan toe gebruikten. John was al jaren als senior engineer werkzaam hier in Newport en ik herinner me dat hij zei dat de moffen hem deden denken aan de gietijzeren moffen met loden mantels, die wel heel betrouwbaar waren, maar die niet toepasbaar waren voor moderne kabels van polymeer.”

”Onze omgeving is niet zo gemakkelijk vanwege de hoge waterstand en de kans op overstromingen. Toen werd uitgelegd dat de LoviSil®-mof speciaal ontwikkeld was voor de Nederlandse markt, met alle waterproblemen van dien, besloten we de moffen in te zetten”, aldus Craig. “De kabelmoffen worden vaak in een goot geplaatst die tijdens de werkzaamheden voortdurend leeggepompt moet worden en die vaak al volloopt voor het werk klaar is. Maar desondanks hebben we nooit storingen gehad met de moffen van Lovink.”

Interesting facts

  • Inzet LoviSil® moffen brengen storingskosten drastisch naar beneden
  • Kabelmoffen zeer geschikt voor vochtige bodems