LoviSil® kabelmoffen oplossing in beperkt lasgat

Endeavour Energy uit Sydney heeft één van de vele voordelen van LoviSil® kabelmoffen ervaren bij een beperkt lasgat tijdens een project in het zuidwesten van Sydney.

Het energiebedrijf moest twee overgangsmoffen monteren en een schakelaar vervangen bij het Pad Mount Substation als onderdeel van een herconfiguratie van het lokale netwerk. Bij nader onderzoek bleek dat de maximale grootte van het lasgat beperkt was als gevolg van nabijgelegen ondergrondse gas- en waterleidingen en telecommunicatiekabels.

Montageleider Richard Jeremiejczk raadpleegde KD Fisher, de Australische distributeur van Lovink Enertech en besloot dat de LoviSil® overgangsmof de meest geschikte oplossing zou zijn. De monteurs ondervonden geen problemen door het kleine lasgat en waren zeer te spreken over de montage.

Bijkomstige situatie was dat ten tijde van de montage het uitgegraven lasgat was volgelopen met water, dat eerst weggepompt moest worden. De LoviSil® mof met als isolatiemedium vloeibare siliconen is prima bestand tegen een vochtige bodem. Op de lange termijn zal Endeavour Energy ook hiervan profiteren.

 

Interesting facts

  • LoviSil overgangsmoffen vereisen een kleiner lasgat omdat voorparkeren van onderdelen niet nodig is