Per 24 augustus 2023 moeten alle professionele gebruikers van polyurethaan harsen een verplichte training hebben gevolgd over het veilig gebruik van diisocyanaten. De Europese REACH wetgeving voert deze verplichting in om de potentiële risico’s van blootstelling tot een minimum te beperken.

De verantwoordelijkheid voor de training ligt bij de werkgever van de gebruikers. In dit artikel leggen wij u graag uit wat dit betekent voor het gebruik van onze Protolin® en Lofit® harsen.

Waarom deze verplichting

Protolin® en Lofit®  zijn twee-componenten harsen waarbij de MDI component diisocyanaten bevat. Bij veilig gebruik volgens de montagevoorschriften komen gebruikers niet in aanraking met MDI. Dit is bevestigd door een onafhankelijk onderzoek van TNO.

Echter, onzorgvuldig gebruik van producten met diisocyanaten kan leiden tot blootstelling en onomkeerbare overgevoeligheid. Daarom wordt door REACH deze verplichte training ingevoerd; om de potentiële risico’s van blootstelling tot een minimum te beperken.

Wat betekent dit voor onze klanten

Protolin® harsen worden toegepast voor de mechanische isolatie van alle LoviSil® kabelmoffen. Het betreft:

  • Protolin® 4000
  • Protolin® 4010
  • Protolin® 4030

Lofit® hars wordt toegepast voor de verlijming van de binnenmof van de LoviSil® KB en MK serie.

Met ingang van 23 augustus 2023 moeten alle gebruikers een training hebben gevolgd. De Europese Diisocyante & Polyol Producers Association (ISOPA) en de European Aliphatic Isocyanates Producer Association (ALIPA) hebben samen met industriële partners een online trainingsprogramma ontwikkeld om gebruikers van diisocyanaat te trainen volgens de EU-richtlijnen.

Wat houdt de training in

Onze industrie valt onder de bouwsector: 048 Professionele toepassing van kleef- en afdichtmiddelen / Kleine verpakkingen bij omgevingstemperatuur. De REACH restrictie onderscheidt hier drie opleidingsniveaus: een basisopleiding (niveau 1), een voortgezette opleiding (niveau 2) en een opleiding voor gevorderden (niveau 3). Voor het gebruik van de Protolin® en Lofit® harsen is een basisopleiding, niveau 1 vereist.

Het betreft een online training van 30 minuten met verschillende onderwerpen en een afsluitende test. De test bestaat uit 10 vragen waarvan er minimaal 8 goed beantwoord moeten zijn. Na het voltooien van de training ontvangt men een certificaat. De kosten voor deze training zijn € 5,00 per deelnemer.

Voor het volgen van de trainingen kunt u terecht op de website https://isopa-aisbl.idloom.events/

Tot slot

Vanaf medio april 2023 zijn al onze Protolin® en Lofit® verpakkingen voorzien van de volgende informatie: “Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel/beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid”