Eind oktober was Lovink Enertech aanwezig op één van de belangrijkste seminars over kabelgarnituren in Pfaffenhofen (D). Onze presentatie over de toekomstige uitdagingen in het net en de oplossingen die de LoviSil® techniek hierbij biedt, werd bijzonder goed ontvangen.

Ruim 40 technici namen deel aan een 2-daags programma met presentaties van verschillende kennisinstituten en garniturenleveranciers. Een mooie gelegenheid voor Lovink om zich te presenteren en kennis uit te wisselen met professionals uit de energiesector.

Gevolgen duurzame invoeding

Actuele ontwikkelingen zoals de toename van duurzame invoeding  zijn technisch uitgediept, ook met betrekking tot de consequenties in het net. In Duitsland verwacht men de komende jaren een sterk verhoogde kans op PD’s als gevolg van thermische en mechanische invloeden die in het net optreden bij lokale invoeding van zonnepanelen, batterijen, het laden van elektrische en hybride auto’s en tenslotte de invoeding van wind op het hoogspanning- en middenspanningnet.

LoviSil® klaar voor de toekomst

De veldsturing en elektrische isolatie van de verbinding spelen hierbij een belangrijke rol. Met de bijzondere eigenschappen van vloeibare siliconen onderscheiden de LoviSil® moffen zich van warm- en koudkrimp materialen. Daarnaast zorgt de capacitieve veldsturing voor een betrouwbare controle van de veldlijnen.

Stefan Pap, Account Manager Duitsland vult aan: ”Vloeibare isolatie vertraagt de veroudering van componenten en staat kabeluitzetting door thermische invloeden toe. Hiermee zijn de LoviSil® kabelmoffen klaar voor de toekomst.”