LoviSil® staat voor vloeibare isolatie. Alle LoviSil® kabelmoffen worden elektrisch geïsoleerd met vloeibare siliconen. Dit isolatiemedium onderscheidt zich van alle krimp- en opschuiftechnieken door een aantal unieke eigenschappen.

De LoviSil® technologie is universeel, montagevriendelijk en biedt de beste bescherming. Niet alleen heeft de mof zich al 30 jaar bewezen in bestaande netten wereldwijd. Ook is deze technologie opgewassen tegen nieuwe ontwikkelingen zoals netverzwaring en duurzame energie.

Techniek

De siliconen blijven vloeibaar en isoleren daardoor perfect alle onderdelen in de mof. De kans op deelontladingen door luchtinsluiting is hierdoor minimaal.

LoviSil® en vocht
In contact met water of vochtige lucht vormt LoviSil® een isolerend siliconenrubber. Zo ontstaat een afdichting die verdere vochtindringing voorkomt.

LoviSil® en toekomstige netten
De gepatenteerde, vloeibare LoviSil®-isolatie met minimale doorslagvastheid  E = 21kV / mm (gemeten volgens IEC 60156) garandeert een perfecte en langdurige isolatie van de kabelverbinding, vooral in moderne distributienetwerken waar meerdere stressfactoren aanwezig zijn.

LoviSil® is een op siliconen gebaseerde isolatie die bestand is tegen hoge temperaturen en het inherente vermogen heeft om deelontladingen (bijvoorbeeld corona) te onderdrukken. De lage dissipatiefactor maakt LoviSil® tot een perfect isolatiemiddel voor netwerken die sterk vervuild zijn met harmonische.

LoviSil® en PD’s
Vanwege de vergelijkbare permittiviteit van LoviSil en XLPE is er geen vervorming van het elektrische veld op de interface tussen XLPE en LoviSil. De grens tussen XLPE en LoviSil is een fysieke interface (overgang van het ene materiaal naar het andere).

Voor LoviSil® kabelmoffen betekent dit dat de veldlijnen ongeveer dezelfde richting volgen omdat de permittiviteit (epsilon) van beide materialen vergelijkbaar is – de veldbreking wordt geminimaliseerd. Toch is er een interface omdat op een bepaald moment het ene materiaal eindigt en het andere begint. Elektrisch gesproken is er ook de interface – kleine afwijking in de permittiviteitswaarden (de afbreking, hoewel minimaal, is nog steeds aanwezig). Het feit dat er geen PD is, houdt verband met de minimale afbreking aan de interface.

LoviSil® en papiergeïsoleerde kabels
LoviSil® heeft dezelfde isolerende functie als het kabelvet van papierkabel. Hierdoor zijn ontladingssporen als van gevolg van uitdroging van papier uitgesloten.

Logistiek

LoviSil® moffen zijn opgebouwd uit modules. Dit maakt de kabelmof zeer flexibel en universeel inzetbaar. Voor nagenoeg elke kabelcombinatie biedt LoviSil® een oplossing.

Bovendien biedt het modulesysteem logistieke voordelen omdat het niet nodig is om aparte kabelmoffen per kabelcombinatie op voorraad te houden.