LoviSil® crossbondingmoffen maken traject betrouwbaar

Lovink Enertech heeft recent een significant probleem bij een energiebedrijf in Duitsland opgelost. Het bedrijf kampte al een tijd met ongewoon veel storingen en hoge gemeten vereffeningsstromen. De LoviSil® crossbondingmof bood niet alleen een betrouwbare oplossing maar bespaarde ook veel kosten.

Storingen en Ohmse verliezen

In het ondergrondse traject liggen 3 x 1-aderige verbindingsmoffen en bovengronds kruisen de tracé’s/leidingen van het spoorwegennet. Een tijdlang vonden vervangingen plaats na storingen met koudkrimpmoffen. Deze werden mogelijk veroorzaakt door de thermische belasting van de kabel als gevolg van de hoge vereffeningsstromen. Het bedrijf ging op zoek naar een mof die de Ohmse verliezen beheerst en een ongestoorde elektriciteitsvoorziening kan garanderen.

Besparing door één op één vervanging

Lovink Enertech bood een passende oplossing met de LoviSil® crossbondingmof. Eén van de wensen was de oude moffen één op één te vervangen, zonder inzet van extra moffen. Ook dit kon gerealiseerd worden door de LoviSil® technologie. De huidige moffen zijn ontmanteld en de kabel is exact bij de verbinder gescheiden, waarna de nieuwe verbinder is gemonteerd. De crossbondig constructie is opgebouwd door de aardschermen van de 1-aderige kabels kruislings met elkaar te verbinden.

Nieuw concept beproefd

Lovink Enertech heeft de monteurs geschoold voor deze LoviSil® crossbonding-technologie en de eerste montages ondersteund. Inmiddels zijn tientallen moffen vervangen en de eerste metingen laten minimale verliezen zien. Kortom, het energiebedrijf is zeer tevreden met de inzet van de LoviSil® crossbondingmof en introduceert hiermee een nieuw concept voor de lastenverdeling in het kabelnet.

Interesting facts

  • Betrouwbare verbinding en beheersing van Ohmse verliezen
  • Vervanging gerealiseerd zonder inzet van extra moffen